• Nauczanie zdalne

     • Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci!

       W czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu będziemy z Wami w kontakcie poprzez naszą stronę internetową oraz maile grupowe. Każda grupa otrzyma informacje związane z realizacją podstawy programowej, propozycje zabaw, linki  do ciekawych stron, na których możecie znaleźć różne propozycje zajęć, ciekawe informacje.

      Na naszej stronie zamieścimy  propozycje zabaw z językiem angielskim.

      Informacje dla dzieci objętych terapią logopedyczną będą wysyłane mailowo.

       

      Zachęcamy do kontaktu z nami przez pocztę elektroniczną lub maile grupowe. Przypominamy nasz adres e-mail: p17@oswiata.tychy.pl

      Pozdrawiam serdecznie, życząc wszystkim zdrowia.

      Izabela Dziuba

      Dyrektor Przedszkola nr 17

     • Zawieszenie zajęć

     • W związku z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021 poz 561 (w załączniku) od dnia 29.03.2021 zwiesza się częściowo prowadzenie zajęć w placówce.

       Dyrektor przedszkola na wniosek:

      1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

      2) rodziców dzieci, którzy:
      a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
      b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
      c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
      d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
      e) wykonują działania ratownicze,
      f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
      g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
      h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
      i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
      j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

      organizuje zajęcia w przedszkolu.

     • Powitanie wiosny

     • W poniedziałek 22 marca radośnie witalismy wiosnę i obchodziliśmy dzień zielony. Było dużo piosenek, zabaw, konkursów. Teraz już z pewnoscią wiosna zagości u nas na dobre!

     • #lekcja HIGIENY Wirusoochrona

     • W lutym i marcu wszystkie nasze przedszkolaki brały udział w akcji informacyjno-edukacyjnej "Wirusoochrona". Dzieci podczas zajęć i zabaw poznawały i utrwalały zasady dbania o higienę i zdrowego trybu życia jako sposobu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusom grypy i koronawirusa.