Nawigacja

 • Wystawa w MDK 1

  "Oczami dziecka" pod takim tytułem można zobaczyć wystawę prac naszych przedszkolaków pracujących z p. Agnieszką Toczyłowską w ramach współpracy z MDK 1 - oczywiście wirtualnie https://youtu.be/LPwU70-zOCA  Gratulujemy!

 • Dzień Dziecka

  Kochane Dzieci!

  Życzymy Wam uśmiechu i radości na każdy dzień, pięknych bajek na dobranoc, tylko kolorowych snów. Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą pełną inspirujących wydarzeń

 • Przedszkole otwarte od wtorku 02.06.20r.

  Informujemy wszystkich Rodziców, że
  od wtorku 02.06.2020r.
  Przedszkole będzie otwarte.

 • Rekrutacja wakacyjna

  Rekrutacja na okres wakacyjny będzie prowadzona
  w dniach 3 - 8.06.2020r.

  Zasady rekrutacji znajdują się na stronie Tyskiego Portalu Oświatowego.

  Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do niniejszych wniosków, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.

  W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

   

 • Wznowienie działalności - ciąg dalszy

  Informujemy, że wniosek dotyczący organizacji zajęć opiekuńczych dla dziecka od 25.05.2020r (wzór w załączniku) należy dostarczyć do placówki w formie papierowej w dniach od 20.05.2020 do 21.05.2020 w godz. od 7:00 do 15:00

  Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się  informacją dotyczącą wznowienia działalności przedszkola    

  PROCEDURA_DZIALAN_PROFILAKTYCZNYCH_P-17____.pdf

  wniosek_o_wznowienie_opieki.pdf

   

 • Wznowienie działalności Przedszkola

  Uruchomienie działalności Przedszkola nr 17 w Tychach podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

  Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiczne GIS w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię i możliwości kadrowe – przedszkole dysponuje maksymalnie 48 miejscami dla dzieci (liczba może ulec zmianie np. ze względu na zachorowania personelu lub inne sytuacje losowe). Jednak w pierwszym tygodniu, zgodnie z przeprowadzonym wcześniej sondażem na zapotrzebowanie miejsc w placówce planuje się otworzenie 2 grup (24 miejsca).

  Z dniem 25 maja 2020 r. obowiązuje w przedszkolu inna organizacja pracy: nowy podział na grupy oraz przydzielenie opiekunów. Związane to jest z ograniczeniem stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, koniecznością połączenia rodzeństwa, zmniejszenia liczebności grup. Jedna grupa licząca do 12 dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej sali pod opieką przydzielonych, tych samych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu.

  Rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem i chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych w przedszkolu zobowiązani są do zapoznania z wprowadzoną Procedurą dotyczącą działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii, a także klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

  Rodzice, którzy deklarują konieczność opieki i zamierzają dokonać zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze muszą wypełnić wniosek oraz klauzulę i dostarczyć do przedszkola. Dokumenty te będą dostępne na stronie internetowej przedszkola niezwłocznie po sprawdzeniu ich przez prawnika oraz Inspektora Ochrony Danych. Wtedy też zostaną podane terminy i sposób składania tejże dokumentacji.

 • Zawieszenie zajęć

  Szanowni Rodzice

  Informujemy, że zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu nr 17 zostają zawieszone
  od 18 do 22 maja 2020r.

  zarzadzenie_zawieszenie_zajec.pdf

 • Żłobek i przedszkola w Tychach zostaną otwarte 25 maja

  Z końcem kwietnia premier Matusz Morawiecki przedstawił plan zdejmowania obostrzeń wprowadzonych w kraju z powodu epidemii koronawirusa. Mówił m.in. o otwarciu żłobków i przedszkoli od 6 maja 2020 roku. Po analizie m.in. możliwości organizacji opieki nad dziećmi z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach w mieście oraz aktualnej sytuacji epidemicznej w regionie podjęto decyzję o otwarciu tych placówek 25 maja, a nie 18 maja, jak początkowo planowano.   

   

  - Po analizie m.in. możliwości organizacji opieki nad dziećmi z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach oraz analizie przebiegu epidemii, zwłaszcza w woj. śląskim, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu żłobków i przedszkoli 25 maja. Bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, jest w tej chwili najważniejsze – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

  Po uruchomieniu placówek będą one działały w reżimie sanitarnym. Ze względu na sytuację epidemiologiczną liczba grup przedszkolnych i liczba dzieci objętych opieką w żłobkach zostanie zmniejszona do maksymalnie 14 osób.  

  Na konferencji prasowej 13 maja premier Mateusz Morawiecki zapowiedział możliwość zorganizowana opieki dla dzieci szkół podstawowych w klasach I – III od 18 maja, a od 25 maja prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach. Od 1 czerwca także konsultacji w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

  O decyzjach związanych z organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci szkół podstawowych w klasach I - III oraz pomocy dla ósmoklasistów i maturzystów, o których mówił premier tyski magistrat będzie informował, po otrzymaniu wytycznych z GIS-u i konsultacjach z placówkami oświatowymi w mieście.


  Ewa Grudniok
  Rzecznik Prasowy
  Urzędu Miasta Tychy

 • Szanowni Rodzice

  Informujemy że,  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu nr 17 zostają zawieszone od 6 do 17 maja.

 • SZANOWNI RODZICE !!!

      Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Jak wyjaśnił, ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy prowadzące te placówki.

  Mając na względzie stworzenie właściwych warunków, zapewniających zdrowotne bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i pracowników w przedszkolach Prezydent Miasta Tychy podejmie decyzję o terminie otwarcia tyskich przedszkoli w następnym tygodniu (https://www.facebook.com/AndrzejDziubaPrezydentTychow/photos/a.106824786015809/3114647315233526/?type=3&theater).
  O czym zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

  Dyrektorzy przedszkoli zostali zobligowani do przeprowadzenia sondażu  w zakresie zapotrzebowania na opiekę przedszkolną w okresie trwającego stanu epidemii.

   

  W dniu 4 maja 2020 r. wychowawcy poszczególnych grup będą kontaktowali się          z Państwem za pomocą poczty elektronicznej (z rodzicami dzieci z grupy Sówki telefonicznie) aby pozyskać informację, którzy rodzice muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki, w związku z czym muszą skorzystać z opieki dziecka w przedszkolu. Jeżeli podejmą Państwo decyzję o chęci skorzystania z opieki przedszkolnej,  prosimy o podanie również godzin przebywania dziecka w placówce (od.....do…)

   

  Prosimy Państwa o przemyślaną decyzję i rozważenie zagrożenia jakie niesie przebywanie Państwa dziecka w grupie, w czasie trwającej pandemii.

  Jednocześnie informujemy, że:

  • z zajęć opiekuńczych w przedszkolu mogą korzystać wyłącznie dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
  • kryteria przyjmowania do placówki zostaną podane w późniejszym terminie, po rozeznaniu potrzeb;
  • nastąpi zmiana organizacji pracy w placówce (zgodnie z wytycznymi GIS i MZ);
  • z sali będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, klocki, gry, puzzle; liczba zabawek będzie ograniczona; nie będzie można zapewnić dzieciom swobodnego poruszania się po sali; dzieci będą musiały spędzać czas w odpowiednich odległościach od siebie;
  • nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki np. spacery;
  • nie będzie możliwości korzystania z urządzeń rekreacyjnych na przedszkolnym placu zabaw (ponieważ nie mamy możliwości dezynfekowania go po każdorazowym użyciu przez grupę);
  • dzieci mające objawy przeziębienia lub choroby nie będą przyjmowane do przedszkola !!!

  Rodzice decydujący się skorzystać z opieki przedszkolnej są zobowiązani do:

  • przekazania Dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
  • zaopatrzenia swojego dziecka, które ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
  • przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych
  • nie posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
  • wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
  • przestrzegania procedur obowiązujących w przedszkolu w czasie epidemii;
  • wyrażenia zgody na pomiar temperatury u dziecka;
  • stałej dostępności telefonicznej;
  • regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny. Powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. (Proszę wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku małych dzieci bardzo trudno jest utrzymać reżim sanitarny. Kilkulatki notorycznie dotykają różnych rzeczy, a potem swoich twarzy).

  Z poważaniem

  Dyrektor  Przedszkola nr 17 w Tychach.

              

 • Informacja

  Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci!

   W czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu będziemy z Wami w kontakcie poprzez naszą stronę internetową oraz maile grupowe. Każda grupa otrzyma informacje związane z realizacją podstawy programowej, propozycje zabaw, linki  do ciekawych stron, na których możecie znaleźć różne propozycje zajęć, ciekawe informacje.

  Grupa Sówki propozycje zabaw i zajęć znajdzie na stronie internetowej w zakładce Sówki. Na naszej stronie zamieścimy także propozycje zabaw z językiem angielskim oraz zabawy i ćwiczenia logopedyczne.

  Proponujemy również odwiedzenie  strony

  http://www.e-podreczniki.pl/

   i strony internetowej  z zajęciami dla dzieci 6-letnich

  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

   

  Zachęcamy do kontaktu z nami przez pocztę elektroniczną lub maile grupowe. Przypominamy nasz adres e-mail: p17@oswiata.tychy.pl

  Pozdrawiam serdecznie, życząc wszystkim zdrowia.

  Izabela Dziuba

  Dyrektor Przedszkola nr 17

 • Rekrutacja

  Szanowni Rodzice

  Z uwagi na przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2020/2021 zmianie ulega termin i sposób potwierdzania przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola woli uczęszczania.

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/89/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2020 r.:

  Rodzaj czynności

  Termin
  w postępowaniu rekrutacyjnym

  Potwierdzanie woli uczęszczania do placówki przez rodzica kandydata zakwalifikowanego (elektronicznie w systemie NABO lub w postaci podpisanego oświadczenia przesłanego na adres e-mailowy placówki)

  30 marca – 2 kwietnia  2020 r.

  do godz.15:00

  Na stronie internetowej Tyskiego Portalu Oświatowego oraz na stronie systemu NABO będą dla rodziców do pobrania odpowiednio druki:

  • Druk potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021,
  • Druk potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

  Z uwagi na szczególną sytuację epidemiologiczną w kraju i konieczność zminimalizowania kontaktów osobistych, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz.10:00 poprzez publikację na stronie internetowej placówki.

  Ponadto rodzic/opiekun prawny kandydata zakwalifikowanego do przedszkola może uzyskać informację o przyjęciu dziecka wysyłając zapytanie mailowo na adres

  placówki przedszkolnej.

           Adres e mail Przedszkola nr 17:

           p17@oswiata.tychy.pl

   

 • Zawieszenie zajęć

  Szanowni Rodzice, w dniach  12- 13 marca przedszkole  prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze (w sytuacji absolutnego braku możliwości zapewnienia dzieciom opieki przez rodziców)

  Natomiast od  16 – 25 marca zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej Przedszkole zostaje zamknięte.

  Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych),

  Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły..

  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

  Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

  Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

   

  informacje ze strony http://www.kuratorium.katowice.pl/

   

  Izabela Dziuba
  dyrektor Przedszkola Nr 17

 • Bal w GKS

  W piątek 31 stycznia dzieci z grupy "Króliczki" bawiły się na sportowym balu karnawałowym na Stadionie Miejskim w Tychach. Zabawa była nagrodą za wygranie konkursu plastycznego "Świąteczna kartka dla GKS Tychy". Gratulujemy!

 • Bal karnawałowy

  W środę 29 stycznia odbył się bal karnawałowy. Przedszkolaki zamieniły się w wiele postaci z bajek. Dzieci świetnie się bawiły, cały bal przebiegł w miłej, radosnej atmosferze i dostarczył niezapomnianych wrażeń.

 • Wigilia

  W czwartek 19 grudnia w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie wigilijne przygotowane przez grupę „Puchatki”. Mali artyści zaprezentowali swoje zdolności wokalne, śpiewając prosto z serca najpiękniejsze kolędy i pastorałki.

 • Straż Miejska w przedszkolu

  W poniedziałek 16 grudnia przedszkolaki spotkały się z pracownikami Straży Miejskiej. Spotkanie miało na celu przybliżenie charakteru i specyfiki pracy naszych gości, a także utrwalenie zasad ruchu drogowego. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały zawieszki odblaskowe.

 • Kiermasz Bożonarodzeniowy

  W czwartek 12 grudnia w naszym przedszkolu odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy. Na kiermaszu można było zakupić przepiękne ozdoby świąteczne oraz własnoręcznie wykonać je z dziećmi. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji kiermaszu oraz liczne przybycie.

 • Mikołaj

  W czwartek 5 grudnia nasze przedszkole odwiedził Święty Mikołaj. Dzieci od kilku dni z niecierpliwością czekały na tego niezwykłego gościa. Przedszkolaki przygotowały dla Mikołaja niespodzianki - piosenki, własnoręcznie wykonane upominki. Następnie Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami. Jak co roku każde dziecko mogło zrobić sobie z Mikołajem pamiątkowe zdjęcie. Żegnając niezwykłego gościa dzieci obiecały, że w przyszłym roku także będą grzeczne i zaprosiły do odwiedzenia naszego przedszkola za rok. 

 • Barbórka

  W środę 4 grudnia w naszym przedszkolu pojawił się niezwykły gość - Górnik. Podczas spotkania przedszkolaki miały okazję wzbogacić swoje wiadomości na temat ciężkiej i niebezpiecznej pracy w kopalni.

strona: