• Nowy rok szkolny 2020/21

     • DRODZY RODZICE

      1.09.2020r (wtorek) rozpoczynamy kolejny (choć trudny) rok szkolny 2020/2021.

      W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu prosimy o dostarczenie wypełnionych dokumentów:

                   ·  Upoważnienia do odbierania dziecka z przedszkola upowaznienie.pdf                                          

      ·  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy tylko nowych dzieci) zgoda.pdf                                                                               

            · Informacja o warunkach i zasadach udzielania świadczeń przez Przedszkole nr 17 informacja.pdf     

      Prosimy również o zapoznanie się z Procedurą dotyczącą działań profilaktycznych PROCEDURA_BEZPIECZENSTWA_P-17____(1).pdf                                                                                    

      WAŻNE !

      DO PRZEDSZKOLA MOGĄ UCZĘSZCZAĆ WYŁĄCZNIE DZIECI ZDROWE !!!

      Informujemy, że zgodnie z wytycznymi GIS rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m

      Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić na hol przedszkolny  z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi  1,5 m, przy czym NALEŻY RYGORYSTYCZNIE PRZESTRZEGAĆ WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI – OSŁONA UST I NOSA, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE LUB DEZYNFEKCJA RĄK). Zatem prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość  szczególnie w tych pierwszych dniach rozpoczynających rok szkolny.

      Przypominamy, że na rozpoczęcie roku dzieci potrzebują następujących rzeczy:

      · obuwie zmienne (bezpieczne) na gumowej podeszwie

      · worek na buty (podpisany)

      · ubranie zapasowe w podpisanym woreczku (dotyczy 3, 4 –latków)